Jak połączyć konto Google Ads z Google Analytics? Praktyczny poradnik


Jak połączyć konto Google Ads z Google Analytics? Praktyczny poradnik

Google Ads i Google Analytics to dwie potężne platformy marketingowe, które mogą działać wspólnie, dostarczając cenne dane i informacje dotyczące kampanii reklamowych. Integracja obu narzędzi pozwala na lepsze zrozumienie efektywności reklam i optymalizację strategii marketingowej. W tym artykule przedstawimy praktyczny poradnik krok po kroku, jak połączyć konto Google Ads z Google Analytics.

Krok 1: Zaloguj się do konta Google Analytics

Pierwszym krokiem jest zalogowanie się do swojego konta Google Analytics. Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz założyć je bezpłatnie, korzystając z adresu Gmail. Po zalogowaniu się, upewnij się, że posiadasz odpowiednie uprawnienia administratora lub edytora, aby połączyć konto Google Ads.

Krok 2: Przejdź do sekcji „Administracja”

Po zalogowaniu się do konta Google Analytics, przejdź do sekcji „Administracja”. Znajduje się ona w górnym menu na samej górze strony. Kliknij na zakładkę „Administracja”, aby otworzyć opcje zarządzania kontem.

Krok 3: Wybierz konto i właściwość

W sekcji „Administracja” znajdziesz trzy poziomy: konto, właściwość i profil. Wybierz konto, z którym chcesz połączyć Google Ads. Następnie wybierz właściwość, którą chcesz skojarzyć z Google Ads. Jeśli jeszcze nie masz żadnej właściwości, utwórz nową, klikając przycisk „Utwórz właściwość”.

Krok 4: Przejdź do sekcji „Ustawienia widoku”

Po wybraniu odpowiedniego konta i właściwości, przejdź do sekcji „Ustawienia widoku”. Znajduje się ona w dolnym rzędzie panelu nawigacyjnego po lewej stronie ekranu.

Krok 5: Wybierz opcję „Konto Google Ads”

W sekcji „Ustawienia widoku” znajdziesz różne opcje konfiguracji. Przewiń w dół, aż znajdziesz opcję „Konto Google Ads”. Kliknij na tę opcję, aby otworzyć menu rozwijane.

Krok 6: Skonfiguruj integrację Google Ads z Google Analytics

Po otwarciu menu rozwijanego musisz skonfigurować integrację Google Ads z Google Analytics. Wybierz dostępne konta Google Ads z rozwijanej listy. Jeśli Twoje konto Google Ads nie jest widoczne, upewnij się, że jesteś administratorem lub edytorem tego konta w Google Ads.

Krok 7: Ustaw śledzenie konwersji

Po skonfigurowaniu integracji Google Ads z Google Analytics możesz przejść do ustawiania śledzenia konwersji. Kliknij na przycisk „Ustawienia widoku” w sekcji „Administracja” i zaznacz opcję „Cele”.

Krok 8: Dodaj cele konwertujące

W sekcji „Cele” możesz dodać cele konwertujące dla swojej kampanii Google Ads. Cele te będą śledzone w Google Analytics i będą dostarczały informacji o konwersjach, takich jak zakupy, rejestracje czy pobrania plików.

Krok 9: Zapisz zmiany i wykonaj testy

Po dodaniu celów konwertujących zapisz wszystkie zmiany. Następnie przetestuj integrację Google Ads z Google Analytics, wykonując próbną konwersję na swojej stronie internetowej. Sprawdź, czy konwersja jest poprawnie śledzona w Google Analytics.

Krok 10: Analizuj dane i optymalizuj kampanię

Po pomyślnym połączeniu konta Google Ads z Google Analytics możesz zacząć analizować dane i optymalizować swoją kampanię. W Google Analytics znajdziesz szczegółowe informacje na temat źródeł ruchu, słów kluczowych i zachowań użytkowników, które pomogą Ci w podejmowaniu mądrych decyzji marketingowych.

Podsumowanie

Połączenie konta Google Ads z Google Analytics jest kluczowe dla zrozumienia skuteczności reklam i optymalizacji strategii marketingowej. Dzięki tej integracji możesz lepiej śledzić konwersje, analizować dane dotyczące ruchu i zachowań użytkowników oraz podejmować informowane decyzje dotyczące kampanii reklamowych. Postępuj zgodnie z powyższym poradnikiem krok po kroku i wykorzystaj pełny potencjał obu platform marketingowych.