Plik robots.txt – czym jest i jak go prawidłowo używać

Plik robots.txt – czym jest i jak go prawidłowo używać

Co to jest plik robots.txt?

Plik robots.txt jest to standardowy plik tekstowy, który jest umieszczany na serwerze strony internetowej. Jego podstawowym celem jest komunikacja z robotami internetowymi, które odwiedzają naszą witrynę. W pliku robots.txt możemy określić reguły, które określają, które części naszej strony internetowej mają zostać odwiedzone przez roboty, a które nie.

Jak prawidłowo używać pliku robots.txt?

Aby prawidłowo używać pliku robots.txt, należy przestrzegać kilku podstawowych zasad:

Zasada 1: Plik robots.txt powinien znajdować się w głównym katalogu witryny. Jest to konieczne, aby roboty miały łatwy dostęp do niego.

Zasada 2: Plik robots.txt powinien być odpowiednio skonfigurowany. Musimy określić reguły, które zostaną wprowadzone w życie przez roboty internetowe. Pamiętajmy, że mechanizm ten działa na zasadzie „domyślnie blokuj”, co oznacza, że jeśli nie podamy żadnych instrukcji, roboty nie będą miały dostępu do żadnej części naszej witryny.

Zasada 3: Plik robots.txt powinien być napisany w odpowiedniej składni. Przykładowo, jeśli chcemy zablokować dostęp dla wszystkich robotów, powinniśmy użyć wpisu „User-agent: * Disallow: /”. Jeśli chcemy zezwolić na dostęp tylko dla jednego konkretnego robota, stosujemy wpis „User-agent: [nazwa robota] Disallow: /”.

Zasada 4: Regularnie aktualizuj plik robots.txt. Jeśli wprowadzasz zmiany w strukturze swojej witryny, koniecznie pamiętaj o aktualizacji pliku robots.txt. W przeciwnym razie roboty mogą nadal mieć dostęp do blokowanych stron lub nie mogą uzyskać dostępu do ważnych części witryny.

Dlaczego należy używać pliku robots.txt?

Głównym powodem używania pliku robots.txt jest kontrola, jak roboty internetowe indeksują naszą witrynę. Dzięki jego zastosowaniu możemy określić, które części witryny mają być widoczne w wynikach wyszukiwania, a które nie. Plik ten jest niezwykle przydatny zwłaszcza w przypadku stron, które chcemy zachować jako prywatne i nieindeksowane (np. panele administracyjne stron internetowych). Dzięki plikowi robots.txt można również kontrolować częstotliwość odwiedzin przez roboty. Możemy zdefiniować, jak często roboty mają odwiedzać naszą witrynę, aby uniknąć zbyt dużej ilości zapytań, które mogą obciążyć nasz serwer.

Wniosek jest prosty – prawidłowe stosowanie pliku robots.txt pozwala nam na większą kontrolę nad tym, co jest indeksowane przez roboty internetowe, i jak często nasza witryna jest odwiedzana przez te roboty. Zapewnia to lepsze i efektywniejsze zarządzanie stroną internetową.