Co to jest ROI i jak obliczyć go?

Co to jest ROI?

ROI, czyli Return on Investment, to miernik opisujący zysk, który osiągnięto dzięki zainwestowaniu pewnych środków finansowych. W jaki sposób działa ROI? Otóż, dzieli się on na dwa pojęcia: koszt inwestycji i przychód z niej wynikający. W uproszczeniu, dla przykładu, jeśli wydaliśmy 1000 zł i zyskaliśmy 2000 zł, ROI wynosi 100%.

Jak obliczyć ROI?

Kalkulacja ROI jest łatwa. Warto jednak pamiętać, że nie każdy wydatek będzie miał dla nas zyskiwane pieniądze. Może się zdarzyć, że wyłożymy środki, ale nie przyniosą one oczekiwanego zysku. W takich przypadkach, należy wziąć pod uwagę takie informacje, jak:

1. koszt inwestycji,
2. przychody oraz,
3. czas trwania inwestycji.

Na podstawie tych danych można obliczyć ROI według poniższego wzoru:

ROI = (przychody – koszt inwestycji) / koszt inwestycji) * 100%.

ROI w marketingu internetowym

ROI ma zasadnicze znaczenie w marketingu internetowym i e-commerce. Dzięki niemu można ocenić efektywność wykorzystania środków finansowych, szczególnie w kampaniach reklamowych. W takim przypadku, wyliczanie ROI pozwala zaczynać od wydatków, jakie ponieśliśmy na reklamę. Kolejno, wykorzystując dane z kampanii, oblicza się przychody, jakie wynikły z niej bezpośrednio. Dzięki temu, można ocenić skuteczność reklamy oraz jej koszt.

Zakończenie

ROI jest doskonałym sposobem, aby zrobić szybki bilans inwestycji. Poza tym, pozwala on na dokładne wyliczenie zysków, jakie udało nam się osiągnąć dzięki naszym inwestycjom. Jest to szczególnie stosowane w dziedzinie marketingu internetowego i e-commerce. Przy pomocy ROI można zweryfikować efektywność wydanych środków, a także pomóc w podejmowaniu decyzji dotyczących spółki czy firmy. Wyliczenie ROI może stanowić bardzo ważne narzędzie dla przedsiębiorcy poszukującego metod na kontrolowanie kosztów oraz zwiększanie zysków.